kakvidastanem.bgИЗБЕРИ
КАРИЕРА
Търсене в специалности
 
21:50 12.04.2024назад
 
Начало
 
Професии
Университети
Специалности
Планирай кариерата си
 
 
 
Новини
Кариерно консултиране
Полезни връзки
 
 
За нас
Въпроси и отговори
Библиотека
Пишете ни
Карта на сайта
Описание на специалност
Посетена: 20516    Професии: 2
Технология на ферментационните продукти - на френски език
Университет:Университет по хранителни технологии - Пловдив
Образователни степени и форми на обучение:
СтепенФормаДържавна поръчкаПриемТакса за кандидастванеТакса за обучениеЦени на учебнициСеместриПериод
Магистърредовна  15,005750,00 105,0
Прием:
Приемът на студенти по държавна поръчка се утвърждава ежегодно от Министерството на образованието и науката. За учебната 2006/2007 г. той е: образователно-квалификационна степен бакалавър - 325 редовни и 60 задочни студенти, магистър - 58 (1-годишен курс след бакалавърска степен по същата специалност) и 20 (5-годишен курс на френски език) в редовна форма на обучение и 20 в задочна. Има прием и на магистри платено обучение 1-годишен и 2-годишен курс. В срокове, посочени в ежегодно издавания Справочник на кандидат-студента (ориентировъчно края на май – началото на юли), се подават следните документи за кандидатстване в УХТ: 1.Молба (по образец) до Ректора на УХТ; 2. Оригинал и копие на диплома за завършено средно образование; 3. Документ за военна служба: военна книжка (за отслужили и освободени от военна служба); удостоверение за уволнение от армията към началото на учебната година; Конкурсните изпити се провеждат писмено по тестова система.
Учебници:
Учебниците в печатан формат, предлагани по изучаваните дисциплини, имат цена от 5 до 22 лв. Учебници за домашно ползване или за читалните, могат да се намерят в университетските библиотеки, а някои от тях и в електронен вид - в съответни сайтове.
Стажове:
Стажовете на студентите се провеждат в базови предприятия в страната или в чужбина по европейски програми и договори за двустранно сътрудничество.
 
Назад Универистет Професии
 
 
© 2000-2020 ФБО. Всички права запазени.Общи условия