kakvidastanem.bgИЗБЕРИ
КАРИЕРА
Търсене в специалности
 
02:29 16.06.2024назад
 
Начало
 
Професии
Университети
Специалности
Планирай кариерата си
 
 
 
Новини
Кариерно консултиране
Полезни връзки
 
 
За нас
Въпроси и отговори
Библиотека
Пишете ни
Карта на сайта
Описание на специалност
Посетена: 30134    Професии: 4
Химия
Университет:Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Образователни степени и форми на обучение:
СтепенФормаДържавна поръчкаПриемТакса за кандидастванеТакса за обучениеЦени на учебнициСеместриПериод
Бакалавърредовна     84,0
Прием:
Към момента в учебното заведение се обучават: редовно- 7016 студента, задочно-3006 студента, а в Техническия колеж-92 студента. Приемането на студенти в Университета се изкършва чрез конкурс(конкурсни изпити). Редовните конкурсни изпити се провеждат през месец юли. Документи за кандидатстване 1. Молба до Ректора (по образец на Университета). 2. Оригинал и копие на дипломата за завършено средно образование. Оригиналът на дипломата се връща на кандидата веднага след сверяване с копието и заверка от длъжностното лице, което приема документите. 3. Лична карта. 4. Картончета за входящ номер (по образец). 5. Състезателни картони (по образец). Всяка година университета организира и провежда предварителни конкурсни изпити/април-май/, с цел увеличаване възможностите на кандидатите за успешно представяне. На тях могат да се явят лица, завършили средно образование в предишните години или дипломиращи се същата учебна година. За участие в изпитите се подават следните документи: 1. Молба по образец. 2. Лична карта. 3. Картончета за входящ номер. Документите се подават в Ректората на Университета. Кандидат-студентите, явили се на предварителни конкурсни изпити, запазват право да се явят и на редовните конкурсни изпити. Оценките, получени от предварителните изпити, са равностойни на оценките от основната кандидатстудентска сесия. В балообразуването участва по-високата оценка, независимо кога е получена. Министерският съвет на Република България утвърждава ежегодно броя на приеманите за обучение студенти по професионални направления и образователно-квалификационни степени. Академичният съвет на университета утвърждава броя и специалностите, по които се приемат студенти. Броят на местата се обявява в средствата за масово осведомяване и в кандидатстудентското бюро на Университета.
 
Назад Универистет Професии
 
 
© 2000-2020 ФБО. Всички права запазени.Общи условия