kakvidastanem.bgИЗБЕРИ
КАРИЕРА
Търсене в специалности
 
04:23 13.07.2024назад
 
Начало
 
Професии
Университети
Специалности
Планирай кариерата си
 
 
 
Новини
Кариерно консултиране
Полезни връзки
 
 
За нас
Въпроси и отговори
Библиотека
Пишете ни
Карта на сайта
Описание на специалност
Посетена: 54554    Професии: 9
Компютърни системи и технологии
Университет:Русенски университет "Ангел Кънчев"
Образователни степени и форми на обучение:
СтепенФормаДържавна поръчкаПриемТакса за кандидастванеТакса за обучениеЦени на учебнициСеместриПериод
Магистърредовна     21,0
задочна     31,5
Бакалавърредовна     84,0
задочна     94,5
Прием:
Приемът в Русенски университет се организира и провежда по определен ред. Кандидатстудентските изпити се провеждат през м. юли. Условията и реда за кандидатстване са подробно уредени в „Справочник на кандидат-студента”, който е издание на Ректората на РУ. Таксите за обучение в РУ са различни в зависимост от вида специалност и формата на обучение. Варират от 100,00 лв.- 177,50лв. за редовно обучение и от 52,50 лв.- 67,50лв. за задочно обучение.
Учебници:
от 500 до 800 лв.
Стажове:
РУ има споразумения за стажове и сътрудничество с редица компании и институции: «Фикосота» ООД-гр. Шумен, «Алкомет»-гр. Шумен, Дирекция «Регионална служба по заетостта»-гр. Русе, «Прециз Интер Холдинг»-гр. Русе, Община Монтана, «Държавна автомобилна инспекция»- гр. София, «Електростарт»-гр. Вършец, Русенска корабостроителница и др.
 
Назад Универистет Професии
 
 
© 2000-2020 ФБО. Всички права запазени.Общи условия