kakvidastanem.bgИЗБЕРИ
КАРИЕРА
Търсене в специалности
 
10:37 20.07.2024назад
 
Начало
 
Професии
Университети
Специалности
Планирай кариерата си
 
 
 
Новини
Кариерно консултиране
Полезни връзки
 
 
За нас
Въпроси и отговори
Библиотека
Пишете ни
Карта на сайта
Описание на специалност
Посетена: 19781    Професии: 1
Хорово и оркестрово дирижиране
Университет:Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив
Образователни степени и форми на обучение:
СтепенФормаДържавна поръчкаПриемТакса за кандидастванеТакса за обучениеЦени на учебнициСеместриПериод
Магистърредовна      2,0
Прием:
Прием след придобиване на образователно-квалификационна степен Бакалавър в областта на музикалното изкуство.Кандидатстване: Първи етап: 1. Солфеж: изпяване на солфеж от пръв поглед, музикално-слухов анализ (включително функционален) на многогласно построение (3- и 4-гласно). 2. Изпълнение на произведение за пиано по избор на кандидата. Оценката от първия етап се формира като средноаритметична от оценките на двата елемента от изпита. Кандидати, получили средна оценка, по-ниска от добър (4,00), не се допускат до следващия етап. Втори етап: 1. Дирижиране от клавир на едно хорово и едно оркестрово произведение по избор на кандидата измежду заглавия, посочени в предварително оповестен списък. 2. Дирижиране от клавир на едно произведение по избор на кандидата. 3. Събеседване с кандидата за проверка на общата му музикална култура. Оценката от втория етап се формира като средноаритметична от оценките на трите елемента от изпита. Кандидати, получили средна оценка, по-ниска от много (4,00), не се допускат до класиране. Окончателната оценка на конкурсния изпит се формира като средноаритметична от оценките, получени на двата етапа.
 
Назад Универистет Професии
 
 
© 2000-2020 ФБО. Всички права запазени.Общи условия