kakvidastanem.bgИЗБЕРИ
КАРИЕРА
Търсене в специалности
 
00:40 15.06.2024назад
 
Начало
 
Професии
Университети
Специалности
Планирай кариерата си
 
 
 
Новини
Кариерно консултиране
Полезни връзки
 
 
За нас
Въпроси и отговори
Библиотека
Пишете ни
Карта на сайта
Описание на специалност
Посетена: 34225    Професии: 1
Артмениджмънт
Университет:Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив
Образователни степени и форми на обучение:
СтепенФормаДържавна поръчкаПриемТакса за кандидастванеТакса за обучениеЦени на учебнициСеместриПериод
Магистърредовна      1,0
Прием:
Кандидатите за трябва да имат придобита образователно-квалификационна степен Бакалавър по някакъв вид изкуство и да имат среден успех от дипломата не по-нисък от добър (4.00). Формирането на оценката при класирането е средноаритметична от успеха от дипломата и държавния изпит (със значимост 33%) и от резултата от събеседването (със значимост 67%). Кандидат-студентите се явяват на устен изпит пред комисия, съставена от специалисти в областта на музиката, хореографията, изобразителните изкуства и мениджмънта, като в свободен диалог се дискутират теми, които могат да бъдат получени от отдел Учебен. Обучението по Арт - мениджмънт е редовно, в рамките на една учебна година. Включени са учебните дисциплини: артмениджмънт, маркетинг на изкуствата, нормативна база и културни политики, организации в сферата на изкуствата, предприемачество и културни индустрии, реклама и изкуство, комуникации, изкуство и медии, връзки с обществеността, фининсиране на културата и изкуствата, социология на изкуството, психология на изкуството, съвременно българско изкуство, кураторство, творчески реализации и практики. Студентите имат право на избор измежду пет допълнителни дисциплини. Използват се не само традиционните учебни форми – лекция и упражнения, но и различни други: студентите играят ролеви игри, решават различни, изведени от практиката казуси, осъществяват методи като мозъчна атака, Едж, разработват групови проекти. Стремежът е да се даде възможност те да навлизат активно в решаване на различни практически проблеми и нетрадиционни ситуации, свързани с изучаваните дисциплини.
 
Назад Универистет Професии
 
 
© 2000-2020 ФБО. Всички права запазени.Общи условия