kakvidastanem.bgИЗБЕРИ
КАРИЕРА
Търсене в специалности
 
22:54 20.07.2024назад
 
Начало
 
Професии
Университети
Специалности
Планирай кариерата си
 
 
 
Новини
Кариерно консултиране
Полезни връзки
 
 
За нас
Въпроси и отговори
Библиотека
Пишете ни
Карта на сайта
Описание на специалност
Посетена: 75827    Професии: 8
Застраховане, осигуряване и финанси
Университет:Висше училище по застраховане и финанси - София
Образователни степени и форми на обучение:
СтепенФормаДържавна поръчкаПриемТакса за кандидастванеТакса за обучениеЦени на учебнициСеместриПериод
Бакалавърредовна     84,0
задочна     84,0
Прием:
Разпределението на приема на студенти във Висшето училище по застраховане и финанси е утвърден с Решение на Министерския съвет по специалности и форми на обучение. Във ВУЗФ могат да кандидатстват български и чуждестранни граждани, в т. ч. лица с двойно гражданство, след завършено средно образование. Приемът е организиран по специалности и форми на обучение. Извършва се на конкурсен принцип, въз основа на класиране по една от следните равностойни по тежест оценки: конкурсен изпит във ВУЗФ, държавен зрелостен изпит (матура) – за завършилите средно образование в годината на кандидатстване, издържан конкурсен изпит за бакалавърска степен в друго висше училище в страната през годината на кандидатстване във ВУЗФ. Признават се оценки от изпити по: математика, български език и литература, история на България, география, икономика или от общообразователен приемен тест, като за целта към документите за кандидатстване се прилага оригинален документ, удостоверяващ резултата от положения изпит. Кандидатите с оценки от държавни зрелостни изпити или явили се на приемни изпити в други висши училища могат да се явят на конкурсен изпит във ВУЗФ, като при класирането се взема по-високата им оценка. Приемът на кандидати със завършено висше образование, както и на чуждестранни граждани, е по документи, в рамките на утвърдения прием на студенти във ВУЗФ.
 
Назад Универистет Професии
 
 
© 2000-2020 ФБО. Всички права запазени.Общи условия