kakvidastanem.bgИЗБЕРИ
КАРИЕРА
Търсене в специалности
 
19:41 18.07.2024назад
 
Начало
 
Професии
Университети
Специалности
Планирай кариерата си
 
 
 
Новини
Кариерно консултиране
Полезни връзки
 
 
За нас
Въпроси и отговори
Библиотека
Пишете ни
Карта на сайта
Описание на специалност
Посетена: 19955    Професии: 2
Телекомуникационни технологии
Университет:Висше училище по телекомуникации и пощи
Образователни степени и форми на обучение:
СтепенФормаДържавна поръчкаПриемТакса за кандидастванеТакса за обучениеЦени на учебнициСеместриПериод
Специалистредовна     63,0
задочна     73,5
Прием:
При изчисляване на бала може да се вземе оценката от конкурсен изпит или тест по математика, положен в ТУ - София или УНСС, ако това изрично е заявено при подаването на кандидатстудентските документи. Тогава не се полага конкурсен изпит в КТП. Състезателният бал за всички специалности се образува от сумата на оценките по математика, физика, български език от дипломата за средно образование и и удвоената оценка от конкурсния изпит по математика. Кандидат-студентите, завършили средно образование по определени специалности, посочени в справочника, се състезават за 50 % от местата за редовно обучение. За 50% от местата за задочно обучение се състезават работещите в областта на телекомуникациите и пощите, които трябва да имат трудов стаж не по-малко от 6 месеца към момента на подаване на документите, както и завършили средно образование по определени специалности , посочени в справочника и езикови гимназии. Кандидатите за задочно обучение, работещи в областта на телекомуникациите и пощите, представят документ (служебна бележка) от местоработата, в който се посочва една препоръчана от предприятието специалност и продължителността на трудовия стаж към момента на кандидатстване. Служебната бележка трябва да има изходящ номер, подпис на ръководителя и печат. Информация по всички кандидат-студентски въпроси можете да получите от Учебния отдел на Колежа по телекомуникации и пощи на тел. 02/8621034.
 
Назад Универистет Професии
 
 
© 2000-2020 ФБО. Всички права запазени.Общи условия