kakvidastanem.bgИЗБЕРИ
КАРИЕРА
Търсене в специалности
 
03:00 13.07.2024назад
 
Начало
 
Професии
Университети
Специалности
Планирай кариерата си
 
 
 
Новини
Кариерно консултиране
Полезни връзки
 
 
За нас
Въпроси и отговори
Библиотека
Пишете ни
Карта на сайта
Описание на специалност
Посетена: 45543    Професии: 5
Право
Университет:Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
Образователни степени и форми на обучение:
СтепенФормаДържавна поръчкаПриемТакса за кандидастванеТакса за обучениеЦени на учебнициСеместриПериод
Докторредовна     63,0
задочна     84,0
Магистърредовна  32,00    
задочна  32,00    
Бакалавърредовна     105,0
задочна     115,5
Прием:
Срокът за подаване на документите е от 19 януари до 13 септември 2007 г Документи за кандидатстване 1. Молба до Ректора по образец на ВСУ "Черноризец Храбър". 2. Оригинал и копие на дипломата за завършено средно или висше образование. 3. Оригинал и копие на сертификати за чужд език или компютърни умения 4. Лична карта. 5. Военна книжка (за отслужилите). 6. Удостоверение за уволнение от казармата към началото на учебната година. 7. Удостоверение за временно отлагане от военна служба за срок, по-дълъг от една учебна година (за донаборници, временно отложени от военна служба, кандидатстващи за задочна форма на обучение). 8. Фактура за платена такса за участие в кандидатстудентския конкурс в размер от 32 лв. Таксата се внася във ВСУ при подаване на документите или се превежда с платежно нареждане по сметка: ТБ "Алианц България" АД - за студентите във ВСУ - Варна: BIC: BUINBGSF IBAN: BG76BUIN70061025036424 Изрично в платежния документ се изписват: "Кандидатстудентска такса" и имената на кандидат-студента. От такса се освобождават инвалиди І и ІІ степен, кръгли сираци и майки с три и повече деца (срещу представен документ). Внесената такса не се връща на кандидат-студента в случай, че не се е явил на конкурсни изпити. Таксите за обучение са в размер между 4 и 6 минимлни работни заплати за семестър.
 
Назад Универистет Професии
 
 
© 2000-2020 ФБО. Всички права запазени.Общи условия