kakvidastanem.bgИЗБЕРИ
КАРИЕРА
Търсене в специалности
 
03:14 03.06.2023назад
 
Начало
 
Професии
Университети
Специалности
Планирай кариерата си
 
 
 
Новини
Кариерно консултиране
Полезни връзки
 
 
За нас
Въпроси и отговори
Библиотека
Пишете ни
Карта на сайта
Описание на специалност
Посетена: 21098    Професии: 2
Акушерка
Университет:Медицински университет - Пловдив
Образователни степени и форми на обучение:
СтепенФормаДържавна поръчкаПриемТакса за кандидастванеТакса за обучениеЦени на учебнициСеместриПериод
Бакалавърредовна     84,0
Прием:
Приемането на кандидатите за обучение по специалностите в МК – Пловдив става след завършване на средно образование, навършени 18 години и при условие, че са физически здрави и психически годни за професията. Българските граждани се съзтезават за определен брой места, финансирани от държавата – чрез полагане на конкурсен писмен анонимен изпит по биология. Чуждестранните граждани, които заплащат обучението си във валута, участвуват в конкурс по документи без да полагат изпит. Обучението им по български език се провежда два семестъра в специализиран подготвителен курс към колежа. Всяка година колежът разпространява правилник за прием, утвърден от Академичния съвет на Висшето училище. За български граждани се провеждат специализации и краткосрочни квалификационни курсове по утвърдени програми.
 
Назад Универистет Професии
 
 
© 2000-2020 ФБО. Всички права запазени.Общи условия