kakvidastanem.bgИЗБЕРИ
КАРИЕРА
Търсене в специалности
 
18:02 20.07.2024назад
 
Начало
 
Професии
Университети
Специалности
Планирай кариерата си
 
 
 
Новини
Кариерно консултиране
Полезни връзки
 
 
За нас
Въпроси и отговори
Библиотека
Пишете ни
Карта на сайта
Описание на специалност
Посетена: 29368    Професии: 2
Фотография
Университет:Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" - София
Образователни степени и форми на обучение:
СтепенФормаДържавна поръчкаПриемТакса за кандидастванеТакса за обучениеЦени на учебнициСеместриПериод
Докторредовна     63,0
Бакалавърредовна     84,0
Прием:
Едновременно с подаване на документите за участие в конкурсния изпит, кандидатите задължително представят комплект от 20 черно-бели фототворби, непаспартирани, формат 18/24 см.( 20х25 см.),с отклонения в зависимост от кадровката, като следва: А. Задължителни жанрове - 10 броя: 1. Пейзажи – 2 броя, 2. Натюрморти – 1 брой при естествено осветление и 1 брой при изкуствено осветление 3. Репортажи – 2 броя, 4. Портрети - 2 броя при естествено осветление и 2 броя при изкуствено осветление. Б. Фотографска серия (цикъл) на свободна тематика - 10 броя Целият комплект се снима и копира върху класически черно-бели сребърни емулсии, по ръчен метод. Не се приемат негативи обработени по процес С - 41, както и копирани позитиви върху цветна фотохартия. Не се допускат компютърно обработени фотографии, както и разпечатки от всякакъв вид. Върху гърба на всяка фотография се отбелязват следните технически данни: 1. Трите имена на кандидат-студента. 2. Пореден номер (от 1 до 10 за задължителните жанрове и от 11 до 20 за свободната тематика) 3. Наименование на творбата (не e задължително) 4. Място и дата на снимане (година, месец, ден) 5. Наименование на фотокамерата. 6. Наименование на обектива, светлосилата му и фокусното разстояние. 7. Филтри и други оптически и механически приставки. 8. Наименование на негативния материал и чувствителността му при експонирането. 9. Наименование на негативния проявител, степента на разреждане и температурата на обработка. 10. Наименование на фотохартията и степента на контрастност (филтрация при вариоконтрастните фотохартии) 11. Наименование на позитивния проявител, степента на разреждане и температурата на обработка. 12. Схема на обекта, фона, камерата, осветителните прибори (мощност във ватове или джаули) и допълнителните приспособления при фотографиите с изкуствено осветление. Негативите на фототворбите се представят в отделен класьор (без да се изрязват единично), като се отбелязва съответната номерация от позитивите. След приключване на кандидат-студентските изпити в НАТФИЗ, негативите и позитивите се връщат на кандидат-студента. I. КРЪГ Приемната комисия оценява представените фототворби и провежда разговор с кандидата. Всеки кандидат изтегля чрез жребий репродукции на две фототворби от известни майстори и прави устен анализ на тематично-съдържателната част и на използваните изобразително-изразни средства. Цел: Да се определи степента на техническата и творческата му подготовка в областта на фотографията II. КРЪГ ( анонимен) Кандидатите пишат в продължение на три астрономически часа писмена работа върху две от следните теми, изтеглени чрез жребий: 1. Принципно устройство на фотокамерите, според използваните формати. 2. Принципно устройство на фотокамерите, според използваните системи на визиране и фокусиране. 2. Принципно устройство на фотообективите и видове, според оптическите им системи. 4. Принципно устройство и видове фотоелектически светломери. 5. Видове филтри използвани в черно-бялата фотография. 6. Принципно устройство на източниците на светлина с нажежаема жичка. 7. Видове осветителни тела, използващи източници на светлина с нажежаема жичка. 8. Принципно устройство на електронната фотосветкавица. 9. Видове осветителни тела, използващи източници на светлина с импулсен режим. 10.Получаване на негативно и позитивно изображение в черно-бялата фотография 11.Строеж и видове черно-бели негативни фотоматериали. 12.Строеж и видове черно-бели позитивни фотоматериали. 13.Състав и видове негативни и позитивни обработващи разтвори. 14.Сенситометрични характеристики на черно-белите негативни фотоемулсии според международния стандарт ISO III. КРЪГ (практически) Първа част:. Във фотографско студио с неимпулсно осветление: В продължение на 30 минути кандидатът снима осигурен от него фотомодел, съобразно изтеглената тема. Снимачната апаратура, осветлението, лабораторното оборудване, фотоматериалите и обработващите разтвори се осигуряват от НАТФИЗ. Негативната и позитивна обработка се извършва самостоятелно от кандидата, за определено от комисията време. Втора част: Кандидатът снимат в естествена светлинна среда в натура, по изтеглена тема. Продължителност 180 мин. Снимачната апаратура се осигурява от кандидатите. Фотоматериалите, лабораторното оборудване и обработващите разтвори се осигуряват от НАТФИЗ. Преди да отиде на снимки всеки кандидат заснема специален код, определен от комисията в деня на изпита. Негативната и позитивна обработка се извършва самостоятелно от кандидата, за определено от комисията време. ІV. КРЪГ Разговор на комисията с кандидатите. Цел: Проверка и оценка на зрителната им памет, цветовото зрение, жизнения опит, художествената и естетическата им подготовка в областта на фотографичните (технически) изобразителни изкуства (фото, кино, видео) и традиционните изкуства (живопис, графика, скулптура), на знанията им, свързани с литературата, музиката и др. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. БОЕВ П. “Фотографско изкуство в България”/1856 – 1944/,София, “Септември”, 1983 2. БОЕВ П. “Фотографското изкуство в България”/1945-1995/София, “Българки художник”, 2000 3. БЪРИАН П. “Капуто Р.”National Geographic, Тайните на фотографията. 4. Как се правят хубавите снимки”,София, “Егмонт България”,2003. 5. БЪРНЕВ П. “Портретна фотография”, София, “Техника”, 1982 6. ГЕОРГИЕВ Р. “Форум . Справочник на фотографа 93”, Стара Загора, “Политроникс”, 1993 7. ДИКО Л. “Беседи за фотографското майсторство”, София, “Техника”, 1981 8. ЙОФИС Е. “Фотографска техника”, София, “Техника”, 1975 9. КАЦЕВ В “Художествена фотография”, София“Техника”, 1978 10. КЕМИЛЕВ А. “Портретна фотография”, София, “Техника”, 1966 11. КИТАНОВ Д., СЕМЕРДЖИЕВ К. “Практическо ръководство по Фотография”, София, “Техника”, 1977. 12. КОЛЕКТИВ, “Фотографията на ХХ век”,София, 2002,”Алианс – 97”
 
Назад Универистет Професии
 
 
© 2000-2020 ФБО. Всички права запазени.Общи условия