kakvidastanem.bgИЗБЕРИ
КАРИЕРА
Търсене в университети
 
10:35 20.07.2024назад
 
Начало
 
Професии
Университети
Специалности
Планирай кариерата си
 
 
 
Новини
Кариерно консултиране
Полезни връзки
 
 
За нас
Въпроси и отговори
Библиотека
Пишете ни
Карта на сайта
Описание на университет
ВУЗ
Регион: Пловдив    Посетен: 502531    Специалности: 40    Професии: 18
Аграрен университет - Пловдив
Контакти:
Адрес:Пловдив 4000, бул. "Менделеев" 12
Телефон:032/654435
Факс:032/633157
Лице за контакт:Теодора Стоева
Електронна поща:teodorastoeva@gmail.bg
web адрес:www.au-plovdiv.bg
Обща информация:
От създаването си през 1945г. до днес Аграрният университет – Пловдив разпространява знания, съхранява и обогатява традициите в българското земеделие. Утвърждава се като национален център на аграрната наука и образование в България.
Възпитаници на АУ – Пловдив са над 30 000 агрономи, инженери, еколози, икономисти, от които над 3000 чуждестранни граждани.
Аграрният университет провежда обучение на европейско ниво в трите образователни степени: “бакалавър”, “магистър” и “доктор”.
Допълнителна информация:
Мисията на Аграрния университет – Пловдив е:
- Да осигурява качествено обучение, ориентирано към студента и гарантиращо конкурентоспособност на българския, европейския и международния пазар на труда.
- Да провежда научни изследвания, ориентирани към бързо внедряване в практиката.
- Да изгражда личности с ясна гражданска позиция, способни да формират политиката и стратегията в аграрния сектор.
- Да съхранява любовта на българина към земята и нейните богатства, жаждата за знание и традициите на висшето аграрно образование и наука.
- Аграрният университет да заслужи обществено признание като водещ в аграрния бизнес, наука и образование.
 
Назад Специалности Професии
 
 
© 2000-2020 ФБО. Всички права запазени.Общи условия