kakvidastanem.bgИЗБЕРИ
КАРИЕРА
Търсене в университети
 
17:59 20.07.2024назад
 
Начало
 
Професии
Университети
Специалности
Планирай кариерата си
 
 
 
Новини
Кариерно консултиране
Полезни връзки
 
 
За нас
Въпроси и отговори
Библиотека
Пишете ни
Карта на сайта
Описание на университет
ВУЗ
Регион: Пловдив    Посетен: 702460    Специалности: 37    Професии: 29
Университет по хранителни технологии - Пловдив
Контакти:
Адрес:Пловдив 4000, бул. "Марица" 26
Телефон:032/603673
Лице за контакт:инж. Теодора Миленкова
Електронна поща:career@uft-plovdiv.bg
web адрес:www.uft-plovdiv.bg
Обща информация:
Университетът по хранителни технологии – Пловдив е единственото в страната и на Балканския полуостров учебно и научно средище в сферата на хранителните технологии.

Обучението по хранителна наука и технология в България започва през 1948 г. , но самостоятелно висше учебно училище с името Висш институт по хранителна и вкусова промишленост (ВИХВП) се обособява през 1953 г. С решение на Народното събрание през 2003г. ВИХВП е преобразуван в Университет по хранителни технологии (УХТ).

Днес УХТ е специализиран национален образователен и научен център за подготовка на кадри с висше образование в областта на технологиите, техниката и управлението на хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост, храненето и туризма. Университетът има три факултета: технологичен, технически и стопански. В тях се провежда обучение в трите образователно-квалификационни степени: бакалавър, магистър и доктор.

В УХТ се обучават над 3000 български студенти и близо 180 чуждестранни граждани. Тук работят около 200 високо квалифицирани преподаватели, от които 17 професори и 93 доценти. В университета са завършили образованието си около 16000 специалисти, 750 от тях са чужди граждани от 52 страни на Европа, Азия, Африка и Америка

Най-голямото богатство на Университета по хранителни технологии е силният му колектив от високо квалифицирани научно-преподавателски кадри и модерните, актуални специалности. С тях той може да отговори на едно от най-големите предизвикателства на човечеството – осигуряването на добро качество на живота със здравословни и безопасни храни, както и да гарантира бъдещето си на признат и уважаван университет.
 
Назад Специалности Професии
 
 
© 2000-2020 ФБО. Всички права запазени.Общи условия