kakvidastanem.bgИЗБЕРИ
КАРИЕРА
Търсене в университети
 
10:55 21.07.2024назад
 
Начало
 
Професии
Университети
Специалности
Планирай кариерата си
 
 
 
Новини
Кариерно консултиране
Полезни връзки
 
 
За нас
Въпроси и отговори
Библиотека
Пишете ни
Карта на сайта
Описание на университет
ВУЗ
Регион: Пловдив    Посетен: 268416    Специалности: 14    Професии: 12
Медицински университет - Пловдив
Контакти:
Адрес:Пловдив 4002, бул. "Васил Априлов" 15 А
Телефон:032/602524
Електронна поща:vicer_ud@meduniversity-plovdiv.bg
web адрес:www.meduniversity-plovdiv.bg
Обща информация:
Медицинският университет в Пловдив е основан през 1945 год. като Медицински факултет на Пловдивския университет. През 1950 г. факултетът е обособен като Медицинска академия, наименувана по-късно на големия руски учен Иван Петрович Павлов. През 1972 г. влиза в състава на новосъздадената Медицинска академия, заедно с медицинските факултети в София и Варна. След поредна структурна промяна, през 1990 г. отново придобива статут на самостоятелно висше медицинско училище - Висш медицински институт-Пловдив. На 7 август 1974 г. е учреден Стоматологичен факултет, а от 27 януари 1997 г. към висшето училище е интегриран Медицинският колеж в Пловдив. С Решение на Народното събрание на Република България от 22 февруари 2002 г. (ДВ бр. 20) ВМИ-Пловдив е преименуван на “Медицински университет - гр. Пловдив”, на основание чл.17/3/, съгласно чл.17 ал.2,т.т.2-8 от ЗВО.
Допълнителна информация:
Медицински Университет – гр. Пловдив е държавно висше медицинско училище, юридическо лице, с предмет на дейност - подготовка и повишаване квалификацията на специалисти в областта на медицината и здравеопазването и провеждане на научно-медицинска дейност (чл. 6, ал.1 от ЗВО).
В МУ-Пловдив се осъществява и следдипломно обучение и продължителна квалификация. Обучението се организира от отдел “СДО”.
 
Назад Специалности Професии
 
 
© 2000-2020 ФБО. Всички права запазени.Общи условия