kakvidastanem.bgИЗБЕРИ
КАРИЕРА
Търсене в университети
 
20:16 18.07.2024назад
 
Начало
 
Професии
Университети
Специалности
Планирай кариерата си
 
 
 
Новини
Кариерно консултиране
Полезни връзки
 
 
За нас
Въпроси и отговори
Библиотека
Пишете ни
Карта на сайта
Описание на университет
ВУЗ
Регион: София    Посетен: 472165    Специалности: 23    Професии: 24
Висше транспортно училище „Тодор Каблешков” - София
Контакти:
Адрес:София 1574, ул. "Гео Милев" 158
Телефон:02/9709330
Факс:02/9709407
Електронна поща:career@vtu.bg
web адрес:www.vtu.bg
Обща информация:
Висшето транспортно училище “Тодор Каблешков”, създадено през 1922 г., е държавно висше специализирано училище. В него се подготвят специалисти, инженери и научноизследователски кадри, извършват се научни изследвания и се разработват високоефективни конструкции и технологии в областта на транспорта, транспортното строителство и телекомуникациите.
Преподавателският и изследователският състав наброява близо сто и четиридесет души, от които осемдесет хабилитирани преподаватели, утвърдени специалисти с авторитет в областите, в които провеждат научни изследвания.

Обучението се провежда в образователно-квалификационните степени “бакалавър” и “магистър” в два факултета и в образователно-квалификационната степен “специалист” - в Транспортния колеж. За завършилите Транспортния колеж са предвидени възможности, при определени условия, да продължат образованието си в бакалавърската степен.

Широкопрофилната подготовка на студентите им позволява да се реализират успешно в сферата на сухоземния транспорт – във фирми и компании в железопътния транспорт, метрополитена, градския транспорт, автотранспортните фирми, спедиционните фирми, промишлените предприятия, в електроенергетиката, телекомуникациите и строителството.

ВТУ “Тодор Каблешков” е с шестгодишна институционална акредитация и сертификат за внедрена Система за управление на качеството по стандарта EN ISO 9001:2000.

От 2004/2005 учебна година се прилага Европейската система за натрупване и трансфер на кредити /ECTS/ и се издават държавни дипломи с Европейско дипломно приложение.
Висшето транспортно училище е асоцииран член на Университетската агенция по франкофония /AUF/.
 
Назад Специалности Професии
 
 
© 2000-2020 ФБО. Всички права запазени.Общи условия