An error occurred while executing this script. Please contact the webmaster to report this error.
Възникна грешка докато се зареждаше страницата. Моля свържете се с администратора, за да съобщите за грешката.

Warning: Smarty error: problem writing temporary file 'R:/Smarty/Compiled\1B\17\wrt6045e827d9879' in D:\projects\jobtiger.bg\web\libs\php\Smarty\libs\Smarty.class.php on line 1090
Описание на университет
ВУЗ
Регион: Благоевград    Посетен: 727689    Специалности: 74    Професии: 87
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Контакти:
Адрес:Благоевград 2700, ул. "Иван Михайлов" 66
Телефон:073/588517
Факс:073/885516
Лице за контакт:Весела Лачева
Електронна поща:career@swu.bg
web адрес:www.swu.bg
Обща информация:
Югозападният университет "Неофит Рилски" е държавен университет, който предлага обучение на български и английски език в 67 бакалавърски, 86 магистърски програми и 43 научни специалности (докторски програми).

Със своята 38-годишна история Югозападен университет "Неофит Рилски" е завоювал своето място в научното и образователно пространство на България и Югоизточна Европа. Ситуиран в икономическия, културен и образователен център на Югозападна България- Благоевград, само на 90 км южно от столицата на България - София, на 20 км от границата с Македония и на 80 км. от границата с Гърция. Стратегическата му позиция обуславя по естествен начин академичното му сътрудничество с редица балкански университети в региона. Това позволява бърз и лесен достъп до множество интересни дестинации- Банско, Сандански, древния Рилски манастир, Мелник, Националните паркове "Пирин" и "Рила", Солун, Серес, Щип, Битоля и други.

Югозападен университет "Неофит Рилски" активно осъществява научноизследователска дейност, финансирана от програми за европейско териториално сътрудничество "Гърция-България" и "България Македония", Шеста и седма рамкова програма , Фонд "Научни изследвания", Световната банка, Фондация "Отворено общество", CEEPUS, DAAD, PHARE, DAPHNE III, INTAS, COST, Програма "Развитие на човешките ресурси" и Програма "Учене през целия живот".
 
Назад Специалности Професии


An error occurred while executing this script. Please contact the webmaster to report this error.
Възникна грешка докато се зареждаше страницата. Моля свържете се с администратора, за да съобщите за грешката.

Warning: Smarty error: problem creating directory 'R:/Smarty/Compiled/7E/17' in D:\projects\jobtiger.bg\web\libs\php\Smarty\libs\Smarty.class.php on line 1090


An error occurred while executing this script. Please contact the webmaster to report this error.
Възникна грешка докато се зареждаше страницата. Моля свържете се с администратора, за да съобщите за грешката.

Warning: Smarty error: problem writing temporary file 'R:/Smarty/Compiled\7E\17\wrt6045e827e43c5' in D:\projects\jobtiger.bg\web\libs\php\Smarty\libs\Smarty.class.php on line 1090


An error occurred while executing this script. Please contact the webmaster to report this error.
Възникна грешка докато се зареждаше страницата. Моля свържете се с администратора, за да съобщите за грешката.

Warning: Smarty error: problem creating directory 'R:/Smarty/Compiled/7E/17' in D:\projects\jobtiger.bg\web\libs\php\Smarty\libs\Smarty.class.php on line 1090


An error occurred while executing this script. Please contact the webmaster to report this error.
Възникна грешка докато се зареждаше страницата. Моля свържете се с администратора, за да съобщите за грешката.

Warning: Smarty error: problem writing temporary file 'R:/Smarty/Compiled\7E\17\wrt6045e827e6505' in D:\projects\jobtiger.bg\web\libs\php\Smarty\libs\Smarty.class.php on line 1090