kakvidastanem.bgИЗБЕРИ
КАРИЕРА
Търсене в университети
 
02:42 13.07.2024назад
 
Начало
 
Професии
Университети
Специалности
Планирай кариерата си
 
 
 
Новини
Кариерно консултиране
Полезни връзки
 
 
За нас
Въпроси и отговори
Библиотека
Пишете ни
Карта на сайта
Описание на университет
Колеж/Полувисше учебно заведение
Регион: Пловдив    Посетен: 467514    Специалности: 9    Професии: 26
Висше училище по сигурност и икономика
Контакти:
Адрес:Пловдив, бул. „Кукленско шосе“ 13
Телефон:032/345614, 032/266935, 032/653098, 032/622522
Електронна поща:info@vusi.bg
web адрес:www.cea.bg
Обща информация:
Висшето училище по сигурност и икономика е едно от най-младите висши училища в България. Създадено е като Колеж по икономика и администрация – Пловдив, с Решение на 39-ото Народно събрание, обнародвано в бр. 97 на „Държавен вестник“ от 4.ІХ.2003 г., и преобразувано с Решение на 43-тото Народно събрание, обнародвано в бр. 38 на „Държавен вестник“ от 26.V.2015 г.
Мисията на Висшето училище по сигурност и икономика е да осигурява образователното, културното, интелектуалното и социално развитие на младото поколение, като дава на студентите висока (и съответстваща на световните и европейски стандарти) професионалноориентирана подготовка в областта на икономиката, туризма, управлението и администрацията, с което да утвърждава демократичните ценности и да стимулира и съдейства за по-качественото и ефективно функциониране на пазарното стопанство и на неговите структурни единици в региона и страната.
 
Назад Специалности Професии
 
 
© 2000-2020 ФБО. Всички права запазени.Общи условия