kakvidastanem.bgИЗБЕРИ
КАРИЕРА
Търсене в професии на специалност
 
04:51 05.10.2023
 
Начало
 
Професии
Университети
Специалности
Планирай кариерата си
 
 
 
Новини
Кариерно консултиране
Полезни връзки
 
 
За нас
Въпроси и отговори
Библиотека
Пишете ни
Карта на сайта
Професии на специалност
Специалност:Технология на материалите и материалознание
Университет:Русенски университет "Ангел Кънчев"
 
3 професии
 1 
ИмеКласификаторУниверситетиСпециалностиДлъжности  
Инженер, главен   
Планира, организира, ръководи и контролира производствената дейност на предприятието. Осигурява безопасни условия на труд и изграждането на нови производствени мощности.
Университети:23Специалности:135
Специалист по контрола на качеството   
Ръководи или изпълнява процедурите по контрола на качеството на произвежданата от фирмата продукция.
Университети:8Специалности:19
Технолог   
Изпълнява технически задачи по приложение на производствени технологии.
Университети:11Специалности:27
3 професии
 1 
 
 
© 2000-2020 ФБО. Всички права запазени.Общи условия