kakvidastanem.bgИЗБЕРИ
КАРИЕРА
Търсене в професии на специалност
 
10:02 24.07.2024
 
Начало
 
Професии
Университети
Специалности
Планирай кариерата си
 
 
 
Новини
Кариерно консултиране
Полезни връзки
 
 
За нас
Въпроси и отговори
Библиотека
Пишете ни
Карта на сайта
Професии на специалност
Специалност:Педагогика
Университет:Софийски университет "Св. Климент Охридски"
 
7 професии
 1 
ИмеКласификаторУниверситетиСпециалностиДлъжности  
Детски учител   
Планира, подготвя и провежда възпитателно-образователната дейност на децата.
Университети:5Специалности:15
Директор на училище   
Директорът на училище планира, организира, ръководи и отговаря за осъществяването на държавната и училищната политика в областта на образованието, учебно-възпитателния процес и цялостната административно-управленска и финансова дейност в училището.
Университети:5Специалности:6
Педагогически съветник   
Консултира отделни хора и осигурява професионално групово обучение.
Университети:6Специалности:14
Преподавател в университет, филология   
Преподава курсове по съответния език и литература, включително лингвистика и сравнителна литература.
Университети:6Специалности:31
Учител в детска градина   
Преподава елементарни науки, лична хигиена, музика, рисуване и литература на деца от 3 до 6 годишна възраст. Спомага за физическото, умствено и социално развитие на децата.
Университети:5Специалности:12
Учител в начално училище   
Обучава ученици в начални държавни или частни училища.
Университети:5Специалности:13
Учител в общообразователно училище   
Планира, подготвя и провежда обучението по преподавания предмет.
Университети:10Специалности:96
7 професии
 1 
 
 
© 2000-2020 ФБО. Всички права запазени.Общи условия