kakvidastanem.bgИЗБЕРИ
КАРИЕРА
Търсене в професии на специалност
 
09:17 24.07.2024
 
Начало
 
Професии
Университети
Специалности
Планирай кариерата си
 
 
 
Новини
Кариерно консултиране
Полезни връзки
 
 
За нас
Въпроси и отговори
Библиотека
Пишете ни
Карта на сайта
Професии на специалност
Специалност:История и география
Университет:Софийски университет "Св. Климент Охридски"
 
7 професии
 1 
ИмеКласификаторУниверситетиСпециалностиДлъжности  
Антрополог   
Изследва и изучава произхода и физическата, социална и културна еволюция на хората и развитието на организациите, които създават.
Университети:6Специалности:14
Географ   
Прави изледвания на природата и използването на земните площи, взаимодействията между човека и природата. Изследва влиянието на човека върху климата, почвите, растенията и животните в дадена област, както и взаимозависимостта между регионите, сравнява локалните и глобалните характеристики.
Университети:1Специалности:3
Историк   
Прави проучвания, анализира, записва и тълкува миналото, както е записано в източниците, които могат да бъдат правителствени или институционални архиви, записки, вестници и други издания, снимки, интервюта, филми и непубликувани ръкописи като лични дневници или писма.
Университети:5Специалности:10
Картограф   
Събира и анализира географски данни, осигурени чрез геодезични измервания, фотографски снимки, данни, получени от сателити. Подготвя карти за държавни, социални, политически или образователни цели.
Университети:1Специалности:3
Преподавател в университет, антропология и археология   
Води курсове по антропология или археология.
Университети:6Специалности:13
Преподавател в университет, история   
Води лекции с историческа или историографска насоченост.
Университети:7Специалности:9
Учител в общообразователно училище   
Планира, подготвя и провежда обучението по преподавания предмет.
Университети:10Специалности:96
7 професии
 1 
 
 
© 2000-2020 ФБО. Всички права запазени.Общи условия