kakvidastanem.bgИЗБЕРИ
КАРИЕРА
Търсене в професии
 
10:09 24.07.2024назад
 
Начало
 
Професии
Университети
Специалности
Планирай кариерата си
 
 
 
Новини
Кариерно консултиране
Полезни връзки
 
 
За нас
Въпроси и отговори
Библиотека
Пишете ни
Карта на сайта
Описание на професия
Посетена: 126154    Университети: 9    Специалности: 12   
Архивист
Обработва и съхранява архивната документация.
Задължения, характеризиращи длъжността:
  • Приема и регистрира оригиналната нормативна и оперативна документация и организира съхранението й.
  • Комплектова документацията, подлежаща на копиране, изчилсява и вписва в заявките необходимите копия за откопиране и разпределението им.
  • Обезпечава служителите с копия от документите и преписките, които са им необходими в процеса на работа.
  • Следи за изпълнението за вътрешните срокове по преписките на отделите и крайните срокове за изпълнение на задачите по поставените резолюции.
  • Контролира и координира работата на производствените и функционални звена по изпълнение на възложените им документи и преписки и информира съответните ръководители по спазване на сроковете за изпълнение на заданията.
  • Разработва системата за завеждане, систематизиране и разместване на архивните единици и воденето на техния отчет.
  • Участва при извършването на експертизи и оценки на архивните документи и дава предложения за тяхното съхраняване или унищожаване.
  • Издава копия на архивните документи въз основа на оригиналите, съхранявани в архива.
Образование:
Висше или средно-специално образование.
Потенциални работодатели:
Всички организации, институции и фирми, който поддържат архив.
 
Назад Университети Специалности
 
 
© 2000-2020 ФБО. Всички права запазени.Общи условия