kakvidastanem.bgИЗБЕРИ
КАРИЕРА
Търсене в професии
 
08:47 24.07.2024назад
 
Начало
 
Професии
Университети
Специалности
Планирай кариерата си
 
 
 
Новини
Кариерно консултиране
Полезни връзки
 
 
За нас
Въпроси и отговори
Библиотека
Пишете ни
Карта на сайта
Описание на професия
Посетена: 151118    Университети: 8    Специалности: 19   
Специалист по контрола на качеството
Ръководи или изпълнява процедурите по контрола на качеството на произвежданата от фирмата продукция.
Задължения, характеризиращи длъжността:
  • Познава из основи стандартите за производство на продуктите и на суровините, влагани в тях.
  • Следи за производството на продукта да се разработи специална технология, която гарантира спазване на стандартите.
  • Контролира качеството на постъпващите суровини, преди тяхното влагане в производството.
  • Контролира стриктното спазване на технологичните етапи в производството на продукта.
  • При установени нарушения дава предписания за отстраняването им в определен срок.
  • При системни нарушения предлага на ръководството спиране на производството на конкретния продукт и търсене на отговорност от виновните лица.
  • Издава сертификат за качеството на продукцията, готова за експедиция.
  • Създава и поддържа информационна система за съществуващите стандартизационни документи, свързани с изискванията за качество на продукцията.
  • Предлага въвеждането на нови системи за подобряване на качеството на произвежданата продукция.
Образование:
Висше образование в сферата на дейност на компанията, чието производство контролира.
Потенциални работодатели:
Всички държавни и частни производствени предприятия
 
Назад Университети Специалности
 
 
© 2000-2020 ФБО. Всички права запазени.Общи условия