kakvidastanem.bgИЗБЕРИ
КАРИЕРА
Търсене в професии
 
23:40 24.06.2024назад
 
Начало
 
Професии
Университети
Специалности
Планирай кариерата си
 
 
 
Новини
Кариерно консултиране
Полезни връзки
 
 
За нас
Въпроси и отговори
Библиотека
Пишете ни
Карта на сайта
Описание на професия
Посетена: 37483    Университети: 2    Специалности: 2   
Инженер, ядрена енергетика
Ръководи изследвания в областта на ядрената енергетика и проблеми, свързани с освобождаването, контрола и оползотворяването на ядрена енергия и радиационни отпадъци.
Задължения, характеризиращи длъжността:
 • Установява потенциални рискове и предпоставки за инциденти, свързани с ядрената енергия и препоръчва превантивни мерки.
 • Провежда експерименти, свързани с методи за оползотворяване на ядрена енергия и радиационни отпадъци.
 • Формулира уравнения, илюстриращи феномени, които възникват при разпадане на ядрено гориво и разработва аналитични модели за изследване.
 • Изследва инциденти и взима превантивни мерки на базата на получени данни.
 • Синтезира анализи на тестови резултати и подготвя технически доклади за открития и препоръки.
 • Наблюдава ядрените операции, за да идентифицира потенциални или присъщи конструкционни или операционни проблеми.
 • Проектира и наблюдава конструирането и оперирането със системи за преработване на ядрено гориво и системи за регенериране.
 • Формулира и инициира корекционни действия при възникване на спешни случаи.
 • Изчислява разходите за конструкционни проекти, подготвя предложения за проекти и дискутира проектите с търговци, доставчици и членове на персонала.
 • Ръководи оперативни и поддържащи дейности.
 • Пише операционни инструкции, свързани със съоръжения, оползотворяването на ядрено гориво и радиационни отпадъци.
 • Разработва машини и оборудване, като ядрени реактори, апаратури за облъчване и контролни механизми.
 • Инспектира ядрено гориво, отпадъци, оборудване и сходни системи и контролни инструменти, за да идентифицира потенциални проблеми или рискове.
 • Проучва открития за разработване на нови концепции за термоядрени анализи и нови начини за оползотворяване на радиоактивни модели.
Образование:
Висше образование в сферата на ядрената енергетика.
Потенциални работодатели:
Атомни електроцентрали, научни институти.
 
Назад Университети Специалности
 
 
© 2000-2020 ФБО. Всички права запазени.Общи условия