kakvidastanem.bgИЗБЕРИ
КАРИЕРА
Търсене в професии
 
01:48 23.04.2024назад
 
Начало
 
Професии
Университети
Специалности
Планирай кариерата си
 
 
 
Новини
Кариерно консултиране
Полезни връзки
 
 
За нас
Въпроси и отговори
Библиотека
Пишете ни
Карта на сайта
Описание на професия
Посетена: 87466    Университети: 8    Специалности: 8   
Специалист Човешки ресурси - трудови отношения
Изпълнява дейностите по прилагане на трудовото законодателство в компанията.
Задължения, характеризиращи длъжността:
  • Познава основно нормативните и поднормативните актове на трудовото законодателство. Следи за измененията в тях.
  • Отговаря за документацията, свързана с трудовоправните отношения между фирмата и персонала - назначаване, отпуски, работно време, пренасочване и освобождаване на работници и служители.
  • Изготвя и обработва документи, изисквани от трудовото законодателство, както и необходимата на ръководството отчетна и аналитична информация.
  • Анализира резултатите от дейностите по прилагане на трудовото законодателство и предлага действия за усъвършенстването им.
  • Отговаря за вреди, настъпили от некомпетентно подготвени административни актове, свързани с трудовите или служебни взаимоотношения.
  • Отговаря за опазването на личната и фирмената тайна.
Образование:
Предпочита се висше юридическо образование. Допуска се друг вид висше хуманитарно образование, съчетано с магистратура по управление на човешките ресурси.
Потенциални работодатели:
Всички организации от държавния и частния сектор, които ползват персонал в ролята си на работодатели.
 
Назад Университети Специалности
 
 
© 2000-2020 ФБО. Всички права запазени.Общи условия