kakvidastanem.bgИЗБЕРИ
КАРИЕРА
Търсене в професии
 
15:33 25.06.2024назад
 
Начало
 
Професии
Университети
Специалности
Планирай кариерата си
 
 
 
Новини
Кариерно консултиране
Полезни връзки
 
 
За нас
Въпроси и отговори
Библиотека
Пишете ни
Карта на сайта
Описание на професия
Посетена: 108833    Университети: 5    Специалности: 15   
Детски учител
Планира, подготвя и провежда възпитателно-образователната дейност на децата.
Задължения, характеризиращи длъжността:
  • Изготвя месечно и седмично разпределение на учебния материал.
  • Грижи се за доброто здраве на поверените му деца.
  • Отговаря за физическото и културно възпитание на децата, както и за развитието на техните навици и умения за общуване.
  • Грижи се за началната езикова подготовка на децата и придобиването на начални умения по рисуване.
  • Работи индивидуално с децата и сформира групи по интереси.
  • Разработва и организира ситуационни игри.
  • Подготвя необходимите реквизити и нагледни материали за провеждане на ситуационни игри.
  • Отразява преподавания материал и успеваемостта на децата в задължителната документация.
  • Информира родителите за напредъка и проблемите на техните деца и ги консултира по въпросите на възпитанието и първоначалното образование на децата.
Образование:
Висше педагогическо или психологическо образование.
Потенциални работодатели:
Всички обществени и частни детски заведения; семейства с деца на доучилищна възраст.
 
Назад Университети Специалности
 
 
© 2000-2020 ФБО. Всички права запазени.Общи условия