kakvidastanem.bgИЗБЕРИ
КАРИЕРА
Търсене в специалности
 
07:43 24.05.2024
 
Начало
 
Професии
Университети
Специалности
Планирай кариерата си
 
 
 
Новини
Кариерно консултиране
Полезни връзки
 
 
За нас
Въпроси и отговори
Библиотека
Пишете ни
Карта на сайта
Специалности
 
2045 специалности
 123456..69
ИмеСтепенФормаПрофесииУниверситет  
MSc International Hospitality and Tourism Management  
Университет:Висше училище по мениджмънт
Степени:другоФорми:редовна, задочна
MBA - Master of Business Administration  
Университет:Висше училище по мениджмънт
Степени:другоФорми:редовна, задочна
История на философията  
Университет:Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Степени:ДокторФорми:редовна
Социална философия  
Университет:Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Степени:ДокторФорми:редовна
Възрастова и педагогическа психология  
Университет:Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Степени:ДокторФорми:редовна
Трудова психология и професионална психодиагностика  
Университет:Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Степени:ДокторФорми:редовна
Политология  
Университет:Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Степени:Бакалавър, ДокторФорми:редовна
Социология   
Университет:Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Степени:Бакалавър, ДокторФорми:редовнаПрофесии:2
Социално управление и Организация и управление извън сферата на материалното производство  
Университет:Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Степени:ДокторФорми:редовна
Трудово право и обществено осигуряване  
Университет:Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Степени:ДокторФорми:редовна
Наказателно право  
Университет:Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Степени:ДокторФорми:редовна
Наказателен процес Административно право и административен процес  
Университет:Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Степени:ДокторФорми:редовна
Гражданско и семейно право  
Университет:Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Степени:ДокторФорми:редовна
Археология, вкл. нумизматика и епиграфика  
Университет:Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Степени:ДокторФорми:редовна
Приложение на информационните технологии в ПР  
Университет:Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Степени:ДокторФорми:редовна
Нова и най-нова обща история  
Университет:Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Степени:ДокторФорми:редовна
История на България  
Университет:Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Степени:ДокторФорми:редовна
Документалистика, архивистика, палеографика (вкл. Историография и източникознание)  
Университет:Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Степени:ДокторФорми:редовна
Стара история и тракология  
Университет:Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Степени:ДокторФорми:редовна
Средновековна обща история  
Университет:Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Степени:ДокторФорми:редовна
Международно право и международни отношения  
Университет:Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Степени:ДокторФорми:редовна
Връзки с обществеността   
Университет:Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Степени:Бакалавър, ДокторФорми:редовнаПрофесии:2
Геодезия   
Университет:Университет по архитектура, строителство и геодезия - София
Степени:Бакалавър, ДокторФорми:редовна, задочнаПрофесии:1
Хидромелиоративно строителство   
Университет:Университет по архитектура, строителство и геодезия - София
Степени:Магистър, ДокторФорми:редовнаПрофесии:2
Строителство на сгради и съоръжения   
Университет:Университет по архитектура, строителство и геодезия - София
Степени:Магистър, ДокторФорми:редовнаПрофесии:7
Транспортно строителство   
Университет:Университет по архитектура, строителство и геодезия - София
Степени:Магистър, ДокторФорми:редовнаПрофесии:2
Водоснабдяване и канализация  
Университет:Университет по архитектура, строителство и геодезия - София
Степени:Магистър, ДокторФорми:редовна
Архитектура   
Университет:Университет по архитектура, строителство и геодезия - София
Степени:Магистър, ДокторФорми:редовнаПрофесии:6
Икономика и управление  
Университет:Университет за национално и световно стопанство
Степени:ДокторФорми:редовна
Организация и управление извън сферата на материалното производство  
Университет:Университет за национално и световно стопанство
Степени:ДокторФорми:редовна
2045 специалности
 123456..69
 
 
© 2000-2020 ФБО. Всички права запазени.Общи условия