kakvidastanem.bgИЗБЕРИ
КАРИЕРА
Търсене в специалности на университет
 
23:05 27.05.2024
 
Начало
 
Професии
Университети
Специалности
Планирай кариерата си
 
 
 
Новини
Кариерно консултиране
Полезни връзки
 
 
За нас
Въпроси и отговори
Библиотека
Пишете ни
Карта на сайта
Специалности на университет
 
Университет:Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий"
 
224 специалности
 123456..8
ИмеСтепенФормаПрофесии  
Административно право и административен процес
Степени:ДокторФорми:редовна, задочна, кореспондентска/дистанционна
Американистика
Степени:Бакалавър, МагистърФорми:задочна
Английска филология
Степени:БакалавърФорми:редовна
Английска филология. Британистика
Степени:Бакалавър, МагистърФорми:задочна
Английска филология. Британистика и ирландистика
Степени:МагистърФорми:редовна, задочна
Английска филология. Лингвистика и превод
Степени:МагистърФорми:редовна, задочна
Английски език и методика на чуждоезиковото обучение
Степени:МагистърФорми:редовна, задочна
Английски език като чужд в началното училище (първо равнище според международната класификация на ЮНЕСКО)
Степени:МагистърФорми:редовна, задочна
Археология
Степени:Бакалавър, МагистърФорми:редовна, задочна
Археология (вкл. Нумизматика, епиграфика и палеография)
Степени:ДокторФорми:редовна, задочна, кореспондентска/дистанционна
Архивистика и документалистика
Степени:МагистърФорми:редовна, задочна
Балканистика
Степени:БакалавърФорми:редовна
Библейско и догматическо богословие
Степени:МагистърФорми:редовна, задочна
Библиотечно-информационни дейности
Степени:БакалавърФорми:редовна, задочна
Библиотечно-информационни дейности. Комуникационен и библиотечен мениджмънт
Степени:МагистърФорми:редовна, задочна
Бизнес администрация
Степени:МагистърФорми:редовна, задочна, кореспондентска/дистанционна
Бизнес консултиране
Степени:МагистърФорми:редовна, задочна
Българска литература
Степени:ДокторФорми:редовна
Българска филология
Степени:БакалавърФорми:редовна, задочна
Българска филология. Българска разговорна реч
Степени:МагистърФорми:задочна
Българска филология. Литературна медиевистика
Степени:МагистърФорми:редовна, задочна
Българска филология. Съвременна българска лингвистика
Степени:МагистърФорми:редовна
Българска филология. Устна комуникация и книжовен език
Степени:МагистърФорми:задочна
Българска филология.Българска литература
Степени:МагистърФорми:редовна, задочна
Българска филология.Българска литературна история
Степени:МагистърФорми:редовна, задочна
Български език
Степени:ДокторФорми:редовна, задочна, кореспондентска/дистанционна
Български език (Историческа граматика на българския език)
Степени:ДокторФорми:редовна
Български език (Лексикология на съвременния български език)
Степени:ДокторФорми:редовна
Български език (Лингвистична историография)
Степени:ДокторФорми:редовна
Български език (Старобългарски език)
Степени:ДокторФорми:редовна
224 специалности
 123456..8
 
 
© 2000-2020 ФБО. Всички права запазени.Общи условия