kakvidastanem.bgИЗБЕРИ
КАРИЕРА
Търсене в професии
 
20:30 21.04.2024
 
Начало
 
Професии
Университети
Специалности
Планирай кариерата си
 
 
 
Новини
Кариерно консултиране
Полезни връзки
 
 
За нас
Въпроси и отговори
Библиотека
Пишете ни
Карта на сайта
Професии
263 професии
123456..27
ИмеКласификаторУниверситетиСпециалностиДлъжности  
Фоторепортер   
Отразява събитията в снимки.
Университети:3Специалности:4
Фотограф   
Служи си с фотоапарат или камера, за да заснеме или запише различни обекти.
Университети:3Специалности:3
Финансов контрольор (Вътрешен одитор)   
Финансовият контрольор следи за целесъобразното и законосъобразното изразходване на финансовите средства във фирмата или организацията
Университети:9Специалности:19
Физиотерапевт
Прави преценка, планира, организира и участва в рехабилитационни програми за подобряване подвижността, облекчаване на болката, повишаване на жизнените сили и намаляване или предотвратяване на деформации при пациенти, страдащи от болести или травми.
Фелдшер
Оказва здравна помощ, принципно осигурявана от лекар, често под ръководството на лекар. Съблюдава за изпълнението на терапии, провежда лечение и консултира пациенти. В някои случаи може да предписва лекарства.
Фармацевт   
Фармацевтът приготвя и/или продава лекарствени средства и медицински консумативи.
Университети:2Специалности:2
Фактурист
Събира данни, изчислява такси и данъци и ги подготвя за процес на фактуриране. Задълженията включват изчисляване на цени и калкулиране на стойността на стоки, услуги и поддържане на архив. Включва използването на компютър и калкулатор.
Учител в специална детска градина (деца с увреждания)   
Преподава начални и предучилищни уроци на деца с физически и умствени недъзи. Включва учители, които работят с глухонеми деца и преподаватели, които преподават основни теоретични и жизнени умения на умствено недоразвити.
Университети:4Специалности:4
Учител в общообразователно училище   
Планира, подготвя и провежда обучението по преподавания предмет.
Университети:10Специалности:96
Учител в начално училище   
Обучава ученици в начални държавни или частни училища.
Университети:5Специалности:13
263 професии
123456..27
 
 
© 2000-2020 ФБО. Всички права запазени.Общи условия