kakvidastanem.bgИЗБЕРИ
КАРИЕРА
Търсене в професии
 
01:28 15.06.2024
 
Начало
 
Професии
Университети
Специалности
Планирай кариерата си
 
 
 
Новини
Кариерно консултиране
Полезни връзки
 
 
За нас
Въпроси и отговори
Библиотека
Пишете ни
Карта на сайта
Професии
263 професии
 123456..9
ИмеКласификаторУниверситетиСпециалностиДлъжности  
Юрисконсулт   
Консултира ръководството на фирмата по всички юридически въпроси и представлява компанията пред съдилищата и други органи на полицията и съдебната власт.
Университети:7Специалности:7
Шофьор, училищен автобус
Транспортира ученици. Следи за спазване на правилата за безопасност. Оказва помощ на учениците при слизане.
Шофьор, товарен автомобил
Управлява товарни автомобили и отговаря за тяхната поддръжка
Шофьор, таксиметров
Шофира кола, бус или лимузина за транспортиране на пътници. Понякога пренася и товари.
Шофьор, линейка
Шофира линейка или помага на шофьора на линейката при транспортирането на болни, претърпели инцидент или възстановяващи се хора. Помага при вдигане на пациентите.
Шлосер
Извършва шлосерска обработка.
Шивач
Шие облекла.
Часовникар
Поправя, почиства или настройва механизмите на часовници.
Хореограф   
Измисля танци и движения и ги преподава на групи или отделни хора, организира представления.
Университети:3Специалности:3
Фризьор
Предлага козметични услуги като например подстригване, боядисване, измиване и стилизиране на косата, както и масаж и третиране на скалпа.
Фоторепортер   
Отразява събитията в снимки.
Университети:3Специалности:4
Фотограф   
Служи си с фотоапарат или камера, за да заснеме или запише различни обекти.
Университети:3Специалности:3
Финансов контрольор (Вътрешен одитор)   
Финансовият контрольор следи за целесъобразното и законосъобразното изразходване на финансовите средства във фирмата или организацията
Университети:9Специалности:19
Физиотерапевт
Прави преценка, планира, организира и участва в рехабилитационни програми за подобряване подвижността, облекчаване на болката, повишаване на жизнените сили и намаляване или предотвратяване на деформации при пациенти, страдащи от болести или травми.
Фелдшер
Оказва здравна помощ, принципно осигурявана от лекар, често под ръководството на лекар. Съблюдава за изпълнението на терапии, провежда лечение и консултира пациенти. В някои случаи може да предписва лекарства.
Фармацевт   
Фармацевтът приготвя и/или продава лекарствени средства и медицински консумативи.
Университети:2Специалности:2
Фактурист
Събира данни, изчислява такси и данъци и ги подготвя за процес на фактуриране. Задълженията включват изчисляване на цени и калкулиране на стойността на стоки, услуги и поддържане на архив. Включва използването на компютър и калкулатор.
Учител в специална детска градина (деца с увреждания)   
Преподава начални и предучилищни уроци на деца с физически и умствени недъзи. Включва учители, които работят с глухонеми деца и преподаватели, които преподават основни теоретични и жизнени умения на умствено недоразвити.
Университети:4Специалности:4
Учител в общообразователно училище   
Планира, подготвя и провежда обучението по преподавания предмет.
Университети:10Специалности:96
Учител в начално училище   
Обучава ученици в начални държавни или частни училища.
Университети:5Специалности:13
Учител в детска градина   
Преподава елементарни науки, лична хигиена, музика, рисуване и литература на деца от 3 до 6 годишна възраст. Спомага за физическото, умствено и социално развитие на децата.
Университети:5Специалности:12
Управител, хотел   
Отговаря за организацията на работа и функционирането на хотела.
Университети:11Специалности:12
Търговец, телемаркетинг
Стимулира поръчките на стоки или услуги чрез телефонни позвънявания, и-мейл съобщения и други.
Туристически агент   
Планира и продава настаняване в хотели и други туристически и транспортни услуги за клиентите на туристически агенции. Избира и определя начините за транспортиране, условията за настаняване и цените за исканите услуги, според желанията на клиентите и избраните дати.
Университети:11Специалности:12
Треньор / Специалист по физическо възпитание и спорт   
Съвременният спорт е многостранно обществено явление и сфера на човешката дейност, която се характеризира със специализирана система от средства, способи и форми на двигателна дейност.
Университети:6Специалности:19
Технолог   
Изпълнява технически задачи по приложение на производствени технологии.
Университети:11Специалности:27
Технически документатор в IT фирма   
Подпомага разработката и реализацията на ИТ проекти.
Университети:10Специалности:13
Техник-механик, радио, телевизионна и друга аудио техника
Поправя, приспособява или инсталира аудио- или телевизионни приемници, стерео системи, видеокамери, видео системи или друго домашно електронно оборудване.
Техник-механик, мотоциклети, мотопеди и др.
Прави преглед, поправя или прави основен ремонт на мотоциклети, скутери, мотопеди, стари велосипеди или подобни моторни превозни средства.
Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника
Инсталира, поддържа и поправя отоплителни и вентилационни системи в жилищни и обществени сгради.
263 професии
 123456..9
 
 
© 2000-2020 ФБО. Всички права запазени.Общи условия