kakvidastanem.bgИЗБЕРИ
КАРИЕРА
Търсене в професии
 
06:35 24.05.2024
 
Начало
 
Професии
Университети
Специалности
Планирай кариерата си
 
 
 
Новини
Кариерно консултиране
Полезни връзки
 
 
За нас
Въпроси и отговори
Библиотека
Пишете ни
Карта на сайта
Професии
263 професии
 123456..14
ИмеКласификаторУниверситетиСпециалностиДлъжности  
Юрисконсулт   
Консултира ръководството на фирмата по всички юридически въпроси и представлява компанията пред съдилищата и други органи на полицията и съдебната власт.
Университети:7Специалности:7
Шофьор, училищен автобус
Транспортира ученици. Следи за спазване на правилата за безопасност. Оказва помощ на учениците при слизане.
Шофьор, товарен автомобил
Управлява товарни автомобили и отговаря за тяхната поддръжка
Шофьор, таксиметров
Шофира кола, бус или лимузина за транспортиране на пътници. Понякога пренася и товари.
Шофьор, линейка
Шофира линейка или помага на шофьора на линейката при транспортирането на болни, претърпели инцидент или възстановяващи се хора. Помага при вдигане на пациентите.
Шлосер
Извършва шлосерска обработка.
Шивач
Шие облекла.
Часовникар
Поправя, почиства или настройва механизмите на часовници.
Хореограф   
Измисля танци и движения и ги преподава на групи или отделни хора, организира представления.
Университети:3Специалности:3
Фризьор
Предлага козметични услуги като например подстригване, боядисване, измиване и стилизиране на косата, както и масаж и третиране на скалпа.
Фоторепортер   
Отразява събитията в снимки.
Университети:3Специалности:4
Фотограф   
Служи си с фотоапарат или камера, за да заснеме или запише различни обекти.
Университети:3Специалности:3
Финансов контрольор (Вътрешен одитор)   
Финансовият контрольор следи за целесъобразното и законосъобразното изразходване на финансовите средства във фирмата или организацията
Университети:9Специалности:19
Физиотерапевт
Прави преценка, планира, организира и участва в рехабилитационни програми за подобряване подвижността, облекчаване на болката, повишаване на жизнените сили и намаляване или предотвратяване на деформации при пациенти, страдащи от болести или травми.
Фелдшер
Оказва здравна помощ, принципно осигурявана от лекар, често под ръководството на лекар. Съблюдава за изпълнението на терапии, провежда лечение и консултира пациенти. В някои случаи може да предписва лекарства.
Фармацевт   
Фармацевтът приготвя и/или продава лекарствени средства и медицински консумативи.
Университети:2Специалности:2
Фактурист
Събира данни, изчислява такси и данъци и ги подготвя за процес на фактуриране. Задълженията включват изчисляване на цени и калкулиране на стойността на стоки, услуги и поддържане на архив. Включва използването на компютър и калкулатор.
Учител в специална детска градина (деца с увреждания)   
Преподава начални и предучилищни уроци на деца с физически и умствени недъзи. Включва учители, които работят с глухонеми деца и преподаватели, които преподават основни теоретични и жизнени умения на умствено недоразвити.
Университети:4Специалности:4
Учител в общообразователно училище   
Планира, подготвя и провежда обучението по преподавания предмет.
Университети:10Специалности:96
Учител в начално училище   
Обучава ученици в начални държавни или частни училища.
Университети:5Специалности:13
263 професии
 123456..14
 
 
© 2000-2020 ФБО. Всички права запазени.Общи условия