kakvidastanem.bgИЗБЕРИ
КАРИЕРА
Търсене в специалности на университет
 
12:48 16.06.2024
 
Начало
 
Професии
Университети
Специалности
Планирай кариерата си
 
 
 
Новини
Кариерно консултиране
Полезни връзки
 
 
За нас
Въпроси и отговори
Библиотека
Пишете ни
Карта на сайта
Специалности на университет
 
Университет:Аграрен университет - Пловдив
 
40 специалности
 12
ИмеСтепенФормаПрофесии  
Аграрен туризъм  
Степени:Бакалавър, Магистър, ДокторФорми:редовна, задочнаПрофесии:7
Аграрна икономика  
Степени:Бакалавър, Магистър, ДокторФорми:редовна, задочнаПрофесии:5
Аграрно инженерство  
Степени:Бакалавър, Магистър, ДокторФорми:редовнаПрофесии:1
Агробизнес
Степени:МагистърФорми:редовна, задочна, кореспондентска/дистанционна
Агрозастраховане
Степени:МагистърФорми:задочна
Агрономство - хидромелиорации  
Степени:Бакалавър, Магистър, ДокторФорми:редовна, задочнаПрофесии:1
Агрономство (Лозаро-градинарство)  
Степени:Бакалавър, Магистър, ДокторФорми:редовна, задочнаПрофесии:1
Агрономство (Полевъдство)  
Степени:БакалавърФорми:редовна, задочнаПрофесии:1
Агрономство (Растителни биотехнологии)  
Степени:БакалавърФорми:редовна, задочнаПрофесии:3
Агрономство (Тропично и субтропично земеделие)  
Степени:Бакалавър, Магистър, ДокторФорми:редовна, задочнаПрофесии:1
Биологично земеделие
Степени:Бакалавър, МагистърФорми:редовна, задочна
Декоративни растения и ландшафтен дизайн
Степени:МагистърФорми:редовна, задочна, кореспондентска/дистанционна
Екологичен контрол
Степени:МагистърФорми:редовна, задочна
Екологичен туризъм
Степени:МагистърФорми:редовна, задочна
Екологично земеделие  
Степени:МагистърФорми:редовнаПрофесии:3
Екология и опазване на околната среда  
Степени:Бакалавър, Магистър, ДокторФорми:редовна, задочнаПрофесии:1
Екология на селищни системи
Степени:МагистърФорми:редовна, задочна
Земеделска техника
Степени:МагистърФорми:редовна, задочна, кореспондентска/дистанционна
Икономика и управление на европейското земеделие и селски райони
Степени:МагистърФорми:редовна, задочна, кореспондентска/дистанционна
Икономика на туризма
Степени:МагистърФорми:задочна
40 специалности
 12
 
 
© 2000-2020 ФБО. Всички права запазени.Общи условия