kakvidastanem.bgИЗБЕРИ
КАРИЕРА
Търсене в специалности на университет
 
06:16 20.06.2024
 
Начало
 
Професии
Университети
Специалности
Планирай кариерата си
 
 
 
Новини
Кариерно консултиране
Полезни връзки
 
 
За нас
Въпроси и отговори
Библиотека
Пишете ни
Карта на сайта
Специалности на университет
 
Университет:Аграрен университет - Пловдив
 
40 специалности
 12
ИмеСтепенФормаПрофесии  
Аграрен туризъм  
Степени:Бакалавър, Магистър, ДокторФорми:редовна, задочнаПрофесии:7
Аграрна икономика  
Степени:Бакалавър, Магистър, ДокторФорми:редовна, задочнаПрофесии:5
Аграрно инженерство  
Степени:Бакалавър, Магистър, ДокторФорми:редовнаПрофесии:1
Агробизнес
Степени:МагистърФорми:редовна, задочна, кореспондентска/дистанционна
Агрозастраховане
Степени:МагистърФорми:задочна
Агрономство - хидромелиорации  
Степени:Бакалавър, Магистър, ДокторФорми:редовна, задочнаПрофесии:1
Агрономство (Лозаро-градинарство)  
Степени:Бакалавър, Магистър, ДокторФорми:редовна, задочнаПрофесии:1
Агрономство (Полевъдство)  
Степени:БакалавърФорми:редовна, задочнаПрофесии:1
Агрономство (Растителни биотехнологии)  
Степени:БакалавърФорми:редовна, задочнаПрофесии:3
Агрономство (Тропично и субтропично земеделие)  
Степени:Бакалавър, Магистър, ДокторФорми:редовна, задочнаПрофесии:1
Биологично земеделие
Степени:Бакалавър, МагистърФорми:редовна, задочна
Декоративни растения и ландшафтен дизайн
Степени:МагистърФорми:редовна, задочна, кореспондентска/дистанционна
Екологичен контрол
Степени:МагистърФорми:редовна, задочна
Екологичен туризъм
Степени:МагистърФорми:редовна, задочна
Екологично земеделие  
Степени:МагистърФорми:редовнаПрофесии:3
Екология и опазване на околната среда  
Степени:Бакалавър, Магистър, ДокторФорми:редовна, задочнаПрофесии:1
Екология на селищни системи
Степени:МагистърФорми:редовна, задочна
Земеделска техника
Степени:МагистърФорми:редовна, задочна, кореспондентска/дистанционна
Икономика и управление на европейското земеделие и селски райони
Степени:МагистърФорми:редовна, задочна, кореспондентска/дистанционна
Икономика на туризма
Степени:МагистърФорми:задочна
Качество и безопасност на храните – методи за контрол
Степени:МагистърФорми:редовна
Лечебни, ароматни и вкусови растения
Степени:МагистърФорми:задочна
Лозарство, с основи на винарството
Степени:МагистърФорми:редовна, задочна, кореспондентска/дистанционна
Минерално хранене и торене на растенията
Степени:МагистърФорми:редовна, задочна, кореспондентска/дистанционна
Овцевъдство и козевъдство
Степени:МагистърФорми:редовна, задочна
Организация и управление на агрохимична лаборатория
Степени:МагистърФорми:редовна
Оценка и контрол в животновъдството
Степени:МагистърФорми:редовна, задочна
Производство на посевен и посадъчен материал
Степени:МагистърФорми:редовна, задочна, кореспондентска/дистанционна
Производство, преработка и контрол на млякото и млечните продукти
Степени:МагистърФорми:редовна, задочна
Пчеларство
Степени:МагистърФорми:редовна, задочна
40 специалности
 12
 
 
© 2000-2020 ФБО. Всички права запазени.Общи условия