kakvidastanem.bgИЗБЕРИ
КАРИЕРА
Търсене в специалности за професия
 
21:39 27.05.2024
 
Начало
 
Професии
Университети
Специалности
Планирай кариерата си
 
 
 
Новини
Кариерно консултиране
Полезни връзки
 
 
За нас
Въпроси и отговори
Библиотека
Пишете ни
Карта на сайта
Специалности за професия
 
Професия:Инженер, главен
 
122 специалности
 12345
ИмеСтепенФормаПрофесииУниверситет  
Авиационно инженерство (на английски език)   
Университет:Технически университет - София
Степени:БакалавърФорми:редовна, задочнаПрофесии:2
Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (на войските и оръжията)   
Университет:Военна академия "Георги Стойков Раковски" - София
Степени:ДокторФорми:редовна, задочнаПрофесии:2
Автоматика и информационни технологии   
Университет:Химикотехнологичен и металургичен университет - София
Степени:Бакалавър, МагистърФорми:редовна, задочнаПрофесии:3
Автоматика, информационна и управляваща техника   
Университет:Университет по хранителни технологии - Пловдив
Степени:Бакалавър, МагистърФорми:редовна, задочнаПрофесии:3
Автоматика, информационна и управляваща техника   
Университет:Технически университет - София
Степени:МагистърФорми:редовна, задочнаПрофесии:3
Автоматика, информационна и управляваща техника   
Университет:Технически университет - Габрово
Степени:Бакалавър, Магистър, ДокторФорми:редовна, задочнаПрофесии:3
Автоматика, информационна и управляваща техника   
Университет:Русенски университет "Ангел Кънчев"
Степени:Специалист, БакалавърФорми:редовна, задочнаПрофесии:3
Архитектура   
Университет:Университет по архитектура, строителство и геодезия - София
Степени:Магистър, ДокторФорми:редовнаПрофесии:6
Архитектура   
Университет:Висше строително училище „Любен Каравелов” - София
Степени:МагистърФорми:редовнаПрофесии:6
Геодезия   
Университет:Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
Степени:Бакалавър, МагистърФорми:редовнаПрофесии:1
Геодезия   
Университет:Университет по архитектура, строителство и геодезия - София
Степени:Бакалавър, ДокторФорми:редовна, задочнаПрофесии:1
Дизайн и архитектурна среда   
Университет:Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
Степени:БакалавърФорми:редовна, задочнаПрофесии:4
Електроенергетика и електрообзавеждане   
Университет:Технически университет - София
Степени:Бакалавър, МагистърФорми:редовна, задочнаПрофесии:3
Електроенергетика и електрообзавеждане   
Университет:Русенски университет "Ангел Кънчев"
Степени:Бакалавър, МагистърФорми:редовна, задочнаПрофесии:3
Електроенергетика и електрообзавеждане   
Университет:Висше транспортно училище „Тодор Каблешков” - София
Степени:Специалист, БакалавърФорми:редовна, задочнаПрофесии:3
Електроинженерство   
Университет:Технически университет - София
Степени:МагистърФорми:редовнаПрофесии:3
Електроника   
Университет:Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Степени:БакалавърФорми:редовнаПрофесии:2
Електроника   
Университет:Технически университет - София
Степени:Бакалавър, МагистърФорми:редовна, задочнаПрофесии:2
Електроника   
Университет:Технически университет - Габрово
Степени:Бакалавър, МагистърФорми:редовна, задочнаПрофесии:2
Електроника   
Университет:Русенски университет "Ангел Кънчев"
Степени:Специалист, Бакалавър, МагистърФорми:редовна, задочнаПрофесии:2
Електрообзавеждане на кораба   
Университет:Висше военноморско училище ”Никола Йонков Вапцаров” - Варна
Степени:БакалавърФорми:редовна, задочнаПрофесии:5
Електроснабдяване и електрообзавеждане   
Университет:Технически университет - Габрово
Степени:Бакалавър, МагистърФорми:редовна, задочнаПрофесии:3
Електротехника   
Университет:Технически университет - София
Степени:Бакалавър, Магистър, ДокторФорми:редовна, задочнаПрофесии:2
Електротехника   
Университет:Технически университет - Варна
Степени:Бакалавър, МагистърФорми:редовна, задочнаПрофесии:2
Електротехника   
Университет:Технически университет - Габрово
Степени:СпециалистФорми:редовнаПрофесии:2
122 специалности
 12345
 
 
© 2000-2020 ФБО. Всички права запазени.Общи условия